โรงพยาบาลพรหมพิราม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา

  1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
  4. ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
  5. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  6. ตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ) จำนวน 1 อัตรา
  7. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 1 อัตรา
  8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  9. ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์) จำนวน 2 อัตรา

สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลพรหมพิราม ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 พฤษภาคม 2566 โทร. 055 – 369034, 055 – 369103

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร