เทศบาลตำบลบางระกำ จ.พิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ

  1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
  2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ

  1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

  1. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา
  3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
  4. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางระกำติดต่อขอรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 19 – 31 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ชั้น 1 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5537-1260

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร