องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้าง 15 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ
1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประมง จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1) ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 13 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ควรสวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร