กองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 10 อัตรา

รับสมัคร : วันที่ 13 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 0830 ถึงเวลา 1130 และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 1300 ถึงเวลา 1630 ณ อาคารอเนกประสงค์ กองพลทหารราบที่ 4 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5524 5070 – 9 ต่อ 73254 ในเวลาราชการ