สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเอกชน 8 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 18-25 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 – 3441 – 2688 , 09 – 3970 – 1736