โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในระหว่างวันที่ 21-26 ตุลาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ