กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 37 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ