คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สมัครสอบ ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ การสมัครผ่านระบบออนไลน์ เฉพาะวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ให้ดำเนินการสมัครสอบได้ถึงเวลา 15.00 น. เท่านั้น