โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เฉพาะวันและเวลาราชการ) สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารร่มเกล้า โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2316 6313 ต่อ 119 หรือ โทรสาร. 02 316 9669