โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 14 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย โดยขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ