โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โรงพยาบาลปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ