วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 9 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องสำนักงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 53 หมู่ 2 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (โทรศัพท์ 061-9178111)