งานเด่นวันนี้

โรงพยาบาลบางไทร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลบางไทร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-3537-1029-30