โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระพุทธบาท (ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) ตั้งแต่วันที่ 20-28 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (สามารถดาวน์โหลดเอกสารและขั้นตอนการสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ได้ทาง www.pbh.go.th)