เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 14 อัตรา

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย พร้อมค่าธรรมเนียมการสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ 100 บาท) (พนักงานจ้างทั่วไป 50 บาท) สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หมายเลขโทรศัพท์ 02 363 9800 ต่อ 833