งานเด่นวันนี้

โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 – 17 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 08.30-12.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาล บางบัวทอง 2 โทร 02-1501611-2 ต่อ 305