สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเข้าเวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 5 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 เลขที่ 20/72 หมู่ 10 ซอยจารุศร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120