โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ หมู่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.30 น.