องค์การคลังสินค้า (รัฐวิสากิจ) รับสมัครลูกจ้างเหมาปฏิบัติงาน 12 อัตรา

วิธีการสมัคร
ยื่นใบสมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ที่ห้องสำนักทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 8 (10804) ตึกองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2507 5283 , 02507 5294