โรงพยาบาลค่ายอดิศร รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

สถานที่และกำหนดการรับสมัคร ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ให้ติดต่อได้ที่ ธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายอดิศร เลขที่ 54 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ทุกวัน เวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ (ค่าสมัคร 50 บาท)