โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 9 ตำแหน่ง หลายอัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันเวลาราชการ