สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://nayok.moph.go.th/web/ และให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (ช่วงเช้าเวลา 08.30-11.30 น.ช่วงบ่ายเวลา 13.00-15.30 น.) ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก หรือโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-3738-6390 ต่อ 217 (ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพ สตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกงสวม รองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง (ห้ามสวมใส่กางเกงยีนส์) โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวม รองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย)