สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5648 1387