สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  • ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ยื่นใบสมัคร และหลักฐานด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี เลขที่ 47 หมู่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก (ซอยวัดเสาธงหิน) ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 เมษายน 2565 ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 926-6410 – 11