สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ครั้งที่ 2) 8 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2565