โรงพยาบาลวิเชียรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 16 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 เมษายน 2565 ในวันเวลาราชการ (เช้า 8.30 – 12.00 0. / บ่าย 13:00 – 16.30 น.)