เทศบาลตำบลบ้านกลาง รับสมัครพนักงานจ้าง 34 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์สมัครให้ติดต่อยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านกลาง ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2565 – 6 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2567-3488 ต่อ 202