งานเด่นวันนี้

โรงพยาบาลกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา

โรงพยาบาลกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 – 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Website ที่ www.kph.go.th