สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ