วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน ณ ห้องงานบุคลากร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1103 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ยกเว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น.