องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 7-15 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. (โปรดแต่งกาย ชุดสุภาพ)