กรมการค้าภายใน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 18 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และผู้สมัครสอบต้องไปชำระค่าธรรมเนียมสอบ ตามข้อ 4.2 ภายในเวลา ที่กำหนด โดยผู้สมัครสอบสามารถติดต่อสอบถาม ขั้นตอนและรายละเอียดในการรับสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2507 5983 – 4