โรงพยาบาลลานสัก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.uthaihealth.moph.go.th หรือทางเว็บไซต์ http://www.lansakhospital.go.th โดยขอรับ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0 5653 7133 ต่อ 801 ตั้งแต่วันที่ 1-12 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ