ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 7 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 0-3648-6925-7 ต่อ 39417