โรงพยาบาลบ้านหมี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
– ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลบ้านหมี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
– ตั้งแต่วันที่ 18-30 พฤศจิกายน 2565 ในเวลาราชการ