โรงเรียนเสาไห้ (วิมลวิทยานุกูล) รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา

  1. ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา
  2. ครูผู้สอนวิชาแนะแนว 1 อัตรา
  3. ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานฝ่ายบริหาร อาคาร 1 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”