โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

  1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นผู้ช่วยครูห้องเรียนสองภาษา จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นผู้ช่วยครูต่างชาติ (TA) จำนวน 2 อัตรา

สมัคร Online ได้ตาม Link หรือ QR-Code แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 11 – 24 ตุลาคม 2564