โรงพยาบาลอานันทมหิดล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

โรงพยาบาลอานันทมหิดล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 1600 ติดต่อด้วยตนเองในวัน และเวลาราชการที่แผนกธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลอานันทมหิดล ( ค่าใบสมัครขุดละ 50 บาท )