สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
 • กำหนดวุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
 • อัตราค่าจ้าง 15,000บาท/เดือน

2 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

 • กำหนดวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท ค่าครองชีพ 1,320 บาท
 • รวมอัตราค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน
 1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท ค่าครองชีพ 600 บาท
  รวมอัตราค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน (เงื่อนไข มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่
  และ ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์)

สมัครพร้อมยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ ส่วนอำนวยการ เลขที่ 99/9 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดอื่นๆ สามารภอ่านได้จากไฟล์เอกสารการรับสมัครที่แนบมาด้วยนี้