กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

เปิดรับสมัคร ระหว่าง 1 – 16 กันยายน 2565 (วันทำการ)
หากมีข้อสงสัยติดต่อ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง เบอร์โทรศัพท์ 0-2431-3613 ต่อ 115