สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับคล้อ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกต้องแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย โดยติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานธุรการ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับคล้อ อำเภอทับคล้อ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 จนถึง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น