โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน (นครสาระผดุงวิทย์) รับสมัครจ้างเหมาบริการงานการสอน 8 อัตรา

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน (นครสาระผดุงวิทย์) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรทำหน้าที่การสอน (จ้างเหมาบริการงานการสอน) โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน (นครสาระผดุงวิทย์)

  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 2 คน
  3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 1 คน
  4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 คน
  5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 1 คน
  6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 1 คน
    ค่าตอบแทนที่ได้รับ ครูปฏิบัติการสอนของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน (นครสาระผดุงวิทย์) ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่าย อัตราเดือนละ 15,000 บาท

การสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน (นครสาระผดุงวิทย์) ระหว่างวันที่ 13-22 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน (นครสาระผดุงวิทย์) สังกัดเทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม