โรงพยาบาลวิเชียรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 ตำแหน่ง 23 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
*ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2565 ในวันเวลาราชการ (เช้า 8.30 – 12.00 0. / บ่าย 13.00 – 16.30 น.)