สำนักงานสาธารณสุขอำเภออัมพวา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน สาธารณสุขอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ QR Code ใต้หนังสือนี้