โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือกและคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง (ข้างที่ว่าการอำเภอคลองหลวง) ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง วันที่ 12 – 19 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2524 0652