สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ