กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 7 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-19 มกราคม 2565 เวลา 0900 – 1200 และ 1300 – 1600 ณ ศาลาเทพรัตน์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (เว้นวันหยุดราชการ)