โรงพยาบาลคีรีมาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลคีรีมาศ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (เช้า 08.30 – 12.00 น. บ่าย 13.00 – 16.30 น.) ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 0 5569 5168 ต่อ 303