สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ รับสมัครจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565