ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 24-30 ธันวาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดเวลาราชการ)